Kompani dhe Prodhusë: Firma Egzoni
Kompani dhe Prodhusë: Ntpn Thesar