Përshkrimi

Ofrojm shërbime nga Kontabiliteti Bazik deri te qështjet e ndryshme komplekse financiare.
-Mbajtja e Librave te Kontabilitetit
-Tatimet
-Këshilla Biznesore
PAO- Professional Accounting Office- ofron sherbime te Kontabilitetit financiar dhe Keshilla rreth Tatimeve ne Kosove.
-Mbajta e Librave
-Pergaditja e Deklaratave
-Mbajtja e Llogarive te pagushne dhe arketushme
-Pergaditja e Deklaratave te Tvsh-s
-Pergaditja e Deklaratave Tatimore
-Pergaditja e Pasqyrave Financiare
-Ofrimi i gjitha sherbimeve te Kontabilitetit

Vlerësimet

Jap Vlerësimin tënde

PAO Kontabilist-Accountant

0 Rekomandime

Përgjigjje të shpejtë

Bulevardi Dëshmort e Kombit 10000 Pristina, Kosovo

Kërko Oferten

Kërko në hartë

Kërko Oferten Kontakto / SMS