Përshkrimi

N'RE Digital Marketing është kompani e cila ju ofron shërbime të marketingut, konsulencës dhe ndërmjetësimit.
- Marketingu digjital ka për qellim sjelljen e një ideje, produkti ose shërbimi para një audience blerëse. Marketingu përqendrohet në dëshirat dhe nevojat e klientëve, në mënyrë që kompanitë të identifikojnë se kush mund të blejë produktin ose shërbimin e tyre, për të tërhequr sa më shumë klientë.
- Konsulencë - Për të pasur rritje dhe vizibilitet në biznesin tuaj, patjetër që është e nevojshe Konsulenca, e cila bën që biznesi juaj të ketë një strategji të shitjes, strategji të marketingut, shkrim i biznes-planeve (për të fituar grante ndërkombëtare, shtetërore, komunale) si dhe projekte të ndryshme.
- Ndërmjetësim - Nëse biznesi juaj ka për qëllim që produktet ose shërbimet tuaja të jenë në treg apo nëpër ndërmarrje dhe biznese të ndryshme, ne e bejmë qasjen sa më të lehtë për ndërmjetësim.

''Planifiko N'RE, Realizo N'Tokë''

Vlerësimet

Jap Vlerësimin tënde

N'RE Digital Marketing - Agjensi Marketingu

0 Rekomandime

Përgjigjje të shpejtë

Prishtinë

Kërko Oferten

Kërko në hartë

Kërko Oferten Kontakto / SMS