Përshkrimi

BILANC-I SH.P.K. ofron këto shërbime:
1. Regjistrimi i Biznesit
2. Mbajtja e Librave të Kontabilitetit
3. Përgaditja e Deklarimeve Tatimore
4. Përgaditja dhe Nënshkrimi i Pasqyrave Financiare
5. Konsulence financiare

Tel : 049 / 300 - 747
Xhavit Beka

Vlerësimet

Jap Vlerësimin tënde

Xhavit Beka

0 Rekomandime

Përgjigjje të shpejtë

Mitrovica

Kërko Oferten

Kërko në hartë

Kërko Oferten Kontakto / SMS