Përshkrimi

Ne kemi qëllim ofrimin e Konsulencës profesionale duke synuar analiza të sakta statistikore të të dhënave, duke kaluar nëpër të gjitha fazat e studimit statistikor si: anketimi statistikor, grupimi dhe klasifikimi i të dhënave, analiza statistikore, publikimi dhe interpretimi i të dhënave.

Fusha juaj e ekspertizës mund të mos jetë statistika. Punësimi i një konsulenti statistikor ju mundëson dhe ju jep kohë për të zhvilluar aftësitë tuaja në fushën të cilës ju i përkisni. Ne mund t'ju ndihmojë të analizoni rezultatet e një disertacioni të suksesshëm, t'ju ndihmojë të nxirrni përfundime rreth studimeve tuaja ose të nxirrni rezultatet e anketave të hartuara me kujdes si dhe mund t’u ofrojmë asistencë në secilën ose në të gjitha këto hapa: metodologjinë e hulumtimit, projektimit, llogaritjes dhe justifikimin e madhësisë së mostrës, teknikat statistikore, vlefshmërinë dhe besueshmërinë e rezultateve, dhe interpretimin e rezultateve.

Vlerësimet

Jap Vlerësimin tënde

Statistical Academy

0 Rekomandime

Përgjigjje të shpejtë

Pristina

Kërko Oferten

Kërko në hartë

Kërko Oferten Kontakto / SMS