How it works

1.Hyn në www.filikaqa.com
2.Shkoni tek "Menu"
3.Kliko "Listo kompanin" 
4.Kyqu me FB 
5.Krijo shpallje
6.Zgjedhe kategorinë e cila ju përshtatet
7.Shtojë informatat si: nr i telefonit,përshkrimin e punës tuaj, vendosni fB-IG e kompanisë dhe disa foto të punës suaj
Kështu klientët që kanë nevojë apo janë të interesuar për shërbimi/produktin e juaj ju kontaktojnë direct.
Dhe kaq! Suksese.