Përshkrimi

Shërbimet tona të kontabilitetit, tatimore përfshijnë :

✅Hapjen e Bisnesit ne ARBK
✅Mbylljet e Bisnesit ne ARBK
✅Përgatitja e raporteve financiare në mënyrë periodike.
✅Regjistrim fatura shitje dhe blerje për të ardhura dhe shpenzime.
✅Regjistrimi i mallrave dhe materialeve.
✅Ndjekje e ecurisë së pagesave të klientëve.
✅Kontroll i detajuar i shpenzimeve dhe i të ardhurave mujore të realizuara.
✅Ndjekja e detyrimeve të furnitorëve.
✅Përgatitja dhe deklarimi i detyrimeve ndaj shtetit (TVSH, Tatim në burim,Tatim Fitimi etj)
✅Hartimin e Pasqyrave Financiare në përputhje me Standartet Kombëtare të Kontabilitetit dhe Standartet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar.

✅Kryerja e çdo veprimi tjetër brenda fushës së finances,kontabilitetit dhe tatimeve.

Shihemi ne Suksese!
Albin GECI
+383 (44) 55-88-55
albingeci84@gmail.com

Vlerësimet

Jap Vlerësimin tënde

Albin Geci

0 Rekomandime

Përgjigjje të shpejtë

Prishtine

Kërko Oferten

Kërko në hartë

Kërko Oferten Kontakto / SMS